รับข่าวสารจากเราทางอีเมล์

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แปลนบ้านชั้นเดียว areejit_2525@hotmail.com

ราคาค่าก่อสร้าง 1,200,000-1,500,000 บาท

ราคาค่าออกแบบ-เขียนแบบสำหรับขออนุญาตและก่อสร้าง  18,000 บาท

เอกสารที่ได้รับ  แบบขนาด A3 จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย

แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรม แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบประปาและสุขาภิบาล

เอกสารรับรองการออกแบบโดยสถาปนิกและวิศวกร

ราคาค่าออกแบบ-เขียนแบบสำหรับยื่นธนาคาร  6,000 บาท

เอกสารที่ได้รับ  แบบขนาด A3 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

แปลนทั้งหมด  รูปด้าน  4 ด้าน รูปตัด 1 รูป ภาพ 3D ตัวอาคารภายนอก

ราคาค่าออกแบบภาพ 3 มิติ พร้อมแปลน  3,000 บาท

เอกสารที่จะได้รับ ภาพ 3 มิติตัวอาคารภายนอก เห็นทุกด้าน จำนวน 4 รูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เสนอความคิดเห็นด้วยความสุภาพครับ